Walne zebranie

WALNE 2018
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 29 stycznia 2018 r. uchwałę nr 3/2018/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
XVI Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio na
pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.
W załączeniu – proponowany porządek obrad.
Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 16 marca 2018 r.
Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich.
Przypominamy, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2017.

WALNE 2017
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 27 lutego 2017 r. uchwałę nr 6/2017/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XV Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio na pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

W załączeniu – proponowany porządek obrad.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się

z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 376 70 19 do dnia 31 marca 2017 r.

Delegatów prosimy o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. Przypominamy, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie co najmniej na 7 dni przed obradami Walnego Zebrania.