Walne zebranie

WALNE 2024
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 12 czerwca 2024 r. uchwałę nr 8/2024/O,
zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XXIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie
się w dniu 28 czerwca 2024 r. w Bydgoszczy, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchy Drogowego, przy alei kard. S. Wyszyńskiego 54 w Bydgoszczy , Sala na I piętrze przy biurze K-POT.
Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

PORZĄDEK OBRAD

2023 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO K-POT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT K-POT ROK 2023
BILANS DLA KPOT ROK 2023
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK2023

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem
K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36, do dnia 26 czerwca 2024 r.

Delegatów prosimy o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich.
Przypominamy, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
którzy opłacili składki członkowskie za rok 2023 rok.


WALNE 2024

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 7 marca 2024 r. uchwałę nr 7/2024/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XXII Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Termin pierwszy – godz. 10:00,
termin drugi – godz. 10:10.

PORZĄDEK OBRAD

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem K-POT
pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 29 marca 2024 r.

Delegatów prosimy o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. Przypominamy, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2023.

PLAN FINANSOWY K-POT NA 2024
PLAN DZIAŁANIA K-POT NA 2024


WALNE 2023

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 6 kwietnia 2023 r. uchwałę nr 4/2023/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XXI Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Termin pierwszy – godz. 10:00,
termin drugi – godz. 10:10.

PORZĄDEK OBRAD

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem K-POT
pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 25 kwietnia 2023 r.

Delegatów prosimy o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. Przypominamy, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2022.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2022
PLAN FINANSOWY K-POT NA ROK 2023
PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2023


WALNE 2022

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 17 marca 2022 r. uchwałę
nr 1/2022/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XX Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu
1 kwietnia 2022 r. w Przystani Bydgoszcz, ul. Tamka 2. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

Porządek obrad – WALNE 2022

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się
z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 29 marca 2022 r.

Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. Przypominam, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2021.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2021
PLAN FINANSOWY K-POT NA ROK 2022
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021
PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2022


WALNE 2021
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 14 maja 2021 r. uchwałę
nr 2/2021/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XIX Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu
1 czerwca 2021 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio na pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

Porządek obrad – WALNE 2021

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się
z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 28 maja 2021 r.

Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. Przypominam, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2020.

Dokumenty:
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2020
PLAN DZIAŁAŃ NA 2021
BUDŻET K-POT NA ROK 2021
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020


WALNE 2020
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 9 czerwca 2020 r. uchwałę nr 5/2020/Z,
zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XVIII Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie
się w dniu 1 lipca 2020 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio
na pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

W załączeniu znajdą Państwo proponowany porządek obrad.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem
K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36, do dnia 26 czerwca 2020 r.

Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich.
Przypominam, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
którzy opłacili składki członkowskie za rok 2019.

Informuję, że w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Walne Zebranie K-POT zostanie zorganizowane
w obowiązującym reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządu oraz sanepidu. W trosce
o zdrowie i komfort bezpieczeństwa uczestników spotkania uprzejmie proszę, by osoby przeziębione lub
mające kontakt z chorymi/przebywającymi na kwarantannie, zapewniły sobie zastępstwo w reprezentacji.

BUDŻET K-POT NA ROK 2020
PLAN MERYTORYCZNY NA ROK 2020
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019


WALNE 2019
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 6 maja 2019 r. uchwałę
nr 2/2019/O, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XVII Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się
w dniu 20 maja 2019 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio na pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

W załączeniu – proponowany porządek obrad.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 15 maja 2019 r.

Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. Przypominam, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2018.

Dokumenty:
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2018
BUDŻET K-POT NA ROK 2019
PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2019
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019


WALNE 2018

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 29 stycznia 2018 r. uchwałę nr 3/2018/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
XVI Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio na
pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.
W załączeniu – proponowany porządek obrad.
Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 16 marca 2018 r.
Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich.
Przypominamy, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2017.

WALNE 2017
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 27 lutego 2017 r. uchwałę nr 6/2017/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XV Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio na pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

W załączeniu – proponowany porządek obrad.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się

z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 376 70 19 do dnia 31 marca 2017 r.

Delegatów prosimy o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. Przypominamy, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie co najmniej na 7 dni przed obradami Walnego Zebrania.