O projekcie

Celem projektu Budujemy markę Kujaw jest stworzenie marki terytorialnej Kujaw, strategii i planu promocji marki terytorialnej Kujawy a także podniesienie atrakcyjności i rozpoznawalności Kujaw poprzez ujednoliconą i konsekwentnie prowadzoną komunikację.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna rozpoczęła w 2015 roku proces budowania turystycznej marki województwa „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc”. Koncepcja ta polega na tworzeniu sieci powiązań (konstelacji), a tym samym rozprowadzaniu ruchu turystycznego na obszarze całego województwa. Wpisuje się ona w założenia strategii promocji marki województwa, odwołującej się do „uroku małych miejsc”. Idea „Konstelacji” pozwala na rozwiązanie problemu komunikacji naszego województwa jako całości. „Konstelacje dobrych miejsc” stanowią tzw. markę parasolową dla miejsc o różnej tożsamości, zakorzenionej w mentalności mieszkańców i mającej wpływ na specyfikę funkcjonowania poszczególnych obszarów. Ich różnorodność, a nawet podkreślanie autonomii, przekuliśmy w atut.

Treść „Konstelacji” mają stanowić markowe produkty sieciowe, dla których właściwy kontekst stanowią rozpoznawalne marki turystyczne. Najbardziej wyrazistym pod względem tożsamości i zachowanego dziedzictwa subregionem województwa są Kujawy obejmujące 4 z 5 kujawsko-pomorskich miast prezydenckich (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław i Włocławek), a także szczególnie ważne w odniesieniu do dokumentów strategicznych (RPO) uzdrowiska (Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec-Zdrój). Kujawy obejmują wiele miejsc o bogatej historii, osadzonej w początkach państwa polskiego, w tym m.in: położona nad legendarnym jez. Gopło Kruszwica, Mogilno, Strzelno (ze słynną romańską rotundą), czy Pakość. Kujawy, nazywane historycznym spichlerzem Polski, zachowały też bogate dziedzictwo kulinarne. Niestety oferta turystyczna Kujaw pozostaje rozproszona, a gestorzy podejmują działania promocyjne na własną rękę. Na tle innych subregionów województwa charakterystyczna dla Kujaw jest też ograniczona przynależność zarówno do lokalnych, jak i Regionalnej Organizacji Turystycznej. Projekt stanowi doskonały pretekst do pozyskania nowych partnerów dla zintegrowanych działań w ramach „Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc”.

Dokumenty projektowe:

  1. Kujawy strategia marki
  2. Księga Znaku
  3. Kujawy  – prezentacja końcowa

    Raporty cząstkowe:

  4. Diagnoza potrzeb rynku w ramach projektu “Budujemy markę Kujaw”
  5. Inwentaryzacja i waloryzacja oraz wybór atrakcji turystycznych regionu
  6. Audyt potencjału markowego
  7. Piramida tożsamości marki Kujaw

 

Projekt „Budujemy markę Kujaw” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.