O nas

Nasza Organizacja od ponad 10 lat integruje środowisko turystyki, tworzy forum dialogu i wspiera realizację wspólnych przedsięwzięć. Samorządy, Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Działania, oddziały PTTK i wiele innych fundacji oraz stowarzyszeń – członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej tworzą wspólnie Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc. Łączy nas troska o rozwój turystyki, rozumienie potrzeby strategicznego działania w tym obszarze i akceptacja dla spójnej komunikacji tworzącej przyjazny i atrakcyjny wizerunek naszego województwa.

„Konstelacje dobrych miejsc” nie są jedynie logotypem Stowarzyszenia. To wyraz wspólnego działania na rzecz turystyki, a przede wszystkim – wola łączenia i eksponowania potencjału lokalnych, autonomicznych marek pod jednym szyldem. Idea nowej marki turystycznej regionu uwzględnia dwie płaszczyzny komunikacji:

  • Komunikat dla turystów: Kujawsko-Pomorskie oferuje różne konstelacje atrakcji i walorów; tworzy urozmaicone pakiety by podróż po regionie miała dla każdego optymalny przebieg i zapewniała mnóstwo wrażeń. Nawet spontanicznie organizowany pobyt, stając się kompozycją kilku miejsc, znacznie zyskuje na atrakcyjności.
  • Komunikat dla branży: konstelacje to idea budowania dobrych, trwałych relacji; sieci powiązań, kooperacji, partnerstw, w tym publiczno – prywatnych, tworzących silną strukturę turystyki w regionie. Zadaniem branży jest komercjalizacja nowych produktów, profesjonalizacja i optymalne zarządzanie tymi, które już istnieją – skorelowanie procesu budowania marki z procesami, które zachodzą w regionie i całej branży turystycznej w Polsce.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza do grona członków Stowarzyszenia by razem budować „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc” i tworzyć silne lobby na rzecz rozwoju turystyki.

Członkowie K-POT