Kapituła ds. turystycznych znaków drogowych

Uchwałą Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej
z dnia 1 lipca 2014 r., została powołana
Kujawsko-Pomorska Kapituła ds. Drogowych Znaków Turystycznych

Kapituła została powołana na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 31.07.2003 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 220 poz.2181).
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
 4. b. ustawa z 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym
 5. Ustawy z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej

Celem działania Kapituły jest dbanie o ujednolicone, zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie atrakcji i szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Głównym zadaniem K-PKDZT jest opiniowanie:

 1. wyboru obiektów do oznakowania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. projektów turystycznych szlaków samochodowych  na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 3. wytycznych lokalizacji poszczególnych rodzajów turystycznych znaków drogowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 4. projektu graficznego znaków

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele następujących organizacji:

 1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 1 osoba
 2. Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej – 1 osoba
 3. Zarządu Dróg Wojewódzkich- 1 osoba
 4. Komendy Wojewódzkiej Policji – 1 osoba
 5. Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1 osoba
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1 osoba

Znakowanie- szkolenie POT e-learning