Patronat K-POT

W celu podniesienia rangi oraz nadania odpowiedniego prestiżu wydarzeniom turystycznym odbywającym się w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a w uzasadnionych sytuacjach poza terenem województwa, na wniosek organizatora Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna może objąć je swoim patronatem.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie wniosku o patronat K-POT.

Regulamin przyznawania patronatów K-POT

Wniosek o patronat K-POT – format WORD
Wniosek o patronat K-POT – format PDF