Skład zarządu

Prezes
Beata Sawińska
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wiceprezes
Leszek Woźniak
Miasto Bydgoszcz

Wiceprezes
Michał Bucholz
Gmina Cekcyn

Skarbnik
Monika Andruszkiewicz
Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI

Sekretarz
Iwona Karolewska
Powiat Świecki

Członek Zarządu
Jacek Żakowiecki
Wyższa Szkoła Bankowa