Skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący
Czesław Łukomski
Pałucki Oddział PTTK w Żninie

Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Anszperger
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz
Piotr Kończewski
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE

Członek Komisji
Daniel Kożuch
Gmina Śliwice

Członek Komisji
Maciej Rżeński
Gmina Miasta Brodnicy