Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 6 maja 2019 r. uchwałę
nr 2/2019/O, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XVII Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się
w dniu 20 maja 2019 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio na pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

W załączeniu – proponowany porządek obrad.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 15 maja 2019 r.

Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. Przypominam, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2018.

Dokumenty:
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2018
BUDŻET K-POT NA ROK 2019
PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2019
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019