Laureaci z Konstelacji

Nagrody Marszałka rozdane! W kategorii Promocja Województwa nagrody otrzymały powiaty członkowskie K-POT: żniński – za budowanie silnej marki turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc (nagrodę odebrał...

Konkurs „AGRO-wczasy” rozpoczęty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii...

Zaproszenie na XVII Walne Zebranie K-POT

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 6 maja 2019 r. uchwałę nr 2/2019/O, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. XVII Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. w Toruniu, w...