Budujemy markę Kujaw

Warsztaty są dobrą okazją by zebrać opinie różnych środowisk i osób, nt. roli i znaczenia marki Kujaw – jednej z autonomicznych marek współtworzących Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc.

Laureaci z Konstelacji

Nagrody Marszałka rozdane! W kategorii Promocja Województwa nagrody otrzymały powiaty członkowskie K-POT: żniński – za budowanie silnej marki turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc (nagrodę odebrał...

Konkurs „AGRO-wczasy” rozpoczęty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii...