Nowe Władze K-POT

1 lipca 2020 r. Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej wybrało nowe władze Organizacji na kolejną kadencję 2020-2024. Zarząd K-POT: Prezes Beata Sawińska Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wiceprezes Leszek Woźniak...

Bon turystyczny

Ustawa o bonie turystycznym została przyjęta przez Sejm RP i jest obecnie procedowana w Senacie. Z uwagi na duże zainteresowanie bonem ze strony branży turystycznej a także finalnych beneficjentów, którymi są turyści, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na...

Webinary dla branży

Ze względu na pandemię koronawirusa wzrosło znaczenie promocji za pomocą narzędzi online. Polska Organizacja Turystyczna, chcąc pomóc branży, organizuje webinary nt. działań marketingowych online w dobie kryzysu. Polska Organizacja Turystyczna organizuje bezpłatne...

Ponad 30% Polaków chce wyjechać już niedługo

PLANY WYJAZDOWE POLAKÓW Na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej ARC Rynek i Opinia sp. z o.o. w dniach 22-26 kwietnia 2020 roku, zrealizowało badanie na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Ankiety on-line wypełniło 1030 respondentów (n=1030) w wieku 18-65...

Serca Internautów należą do miasta zakochanych!

“Turystyczne Oscary 2019” rozdane (gala 28 listopada w Warszawie)! Wracamy z kolejnym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej dla Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc! Tym razem szanowne Jury przyznało Chełmnu wyróżnienie za PERSPEKTYWY 9 HILLS...