Nowe Władze K-POT

1 lipca 2020 r. Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej wybrało nowe władze Organizacji na kolejną kadencję 2020-2024. Zarząd K-POT: Prezes Beata Sawińska Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wiceprezes Leszek Woźniak...

Bon turystyczny

Ustawa o bonie turystycznym weszła w życie. Z uwagi na duże zainteresowanie bonem ze strony branży turystycznej a także finalnych beneficjentów, którymi są turyści, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat jego wdrażania zamieszczonymi na stronie Polskiej...

Webinary dla branży

Ze względu na pandemię koronawirusa wzrosło znaczenie promocji za pomocą narzędzi online. Polska Organizacja Turystyczna, chcąc pomóc branży, organizuje webinary nt. działań marketingowych online w dobie kryzysu. Polska Organizacja Turystyczna organizuje bezpłatne...

Ponad 30% Polaków chce wyjechać już niedługo

PLANY WYJAZDOWE POLAKÓW Na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej ARC Rynek i Opinia sp. z o.o. w dniach 22-26 kwietnia 2020 roku, zrealizowało badanie na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Ankiety on-line wypełniło 1030 respondentów (n=1030) w wieku 18-65...