Zaproszenie na XVII Walne Zebranie K-POT

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 6 maja 2019 r. uchwałę nr 2/2019/O, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. XVII Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. w Toruniu, w...

„Odkrywca 2017” – X edycja konkursu

Zmiany zachodzące w turystyce nie dzieją się same. Są zasługą wielu kreatywnych i zaangażowanych w rozwój swoich miejscowości i regionów ludzi. Z pewnością będzie im miło znaleźć się w gronie nominowanych, a tym bardziej laureatów tegorocznego konkursu “Odkrywcy”...