Budujemy markę BORY TUCHOLSKIE

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, wraz z Powiatem Tucholskim oraz Powiatem Świeckim rozpoczynają realizację partnerskiego projektu “Budujemy markę Bory Tucholskie”. To trzecia z pięciu autonomicznych regionalnych marek tworzących Kujawsko-Pomorskie...

5 lat pod szyldem Konstelacji

15 kwietnia 2016 roku Walne Zebranie Członków K-POT przyjęło jednogłośnie “Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc” jako turystyczną markę naszego województwa. Wyrazem tego było zatwierdzenie nowego logotypu Stowarzyszenia. Do autorskiej, stworzonej oddolnie...