Markowy koniec roku

W minionym roku wykorzystaliśmy wiele okazji do zaprezentowania strategii marki Kujawy i strategii marki Pałuki (m.in. podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łojewie, współorganizowanego przez Wójta Gminy Inowrocław;...

Touroperatorzy z Czech

Jak zawsze wyjazd organizowany był wspólnie przez POT oraz K-POT a także członków naszego stowarzyszenia. Zwiedzanie atrakcji i zapoznanie z bazą noclegową trwało tym razem aż 5 dni, od środy 8 grudnia, do niedzieli, 12 grudnia. Szczególne podziękowania kierujemy do...

Budujemy markę BORY TUCHOLSKIE

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, wraz z Powiatem Tucholskim oraz Powiatem Świeckim rozpoczynają realizację partnerskiego projektu “Budujemy markę Bory Tucholskie”. To trzecia z pięciu autonomicznych regionalnych marek tworzących Kujawsko-Pomorskie...

5 lat pod szyldem Konstelacji

15 kwietnia 2016 roku Walne Zebranie Członków K-POT przyjęło jednogłośnie “Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc” jako turystyczną markę naszego województwa. Wyrazem tego było zatwierdzenie nowego logotypu Stowarzyszenia. Do autorskiej, stworzonej oddolnie...