Kilimangiaro w Polsce

 Włoska dziennikarka uda się z wizytą do Chełmna – miasta zakochanych, zobaczy malownicze pokrzyżackie ruiny w Radzyniu Chełmińskim i zamek Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Na Pojezierzu Brodnickim, podczas spływu kajakowego, pozna uroki Drwęcy.   Kilimangiaro –...

Jadą regiony w nasze strony

30 maja odbędzie się study tour do Chełmna, Świecia, Gruczna oraz Topolna. Dolina Wisły zostanie zaprezentowana jako przykład jednej z Konstelacji. „Mimo zaledwie kilku godzin, jakie mamy do dyspozycji w programie postaramy się oczarować gości klimatem naszych...

Nowe Muzeum zamiast zakupów

11 marca będzie miała miejsce premiera portalu www.nowemuzeum.pl, stanowiącego początek skoordynowanej serii działań promujących turystykę skoncentrowaną wokół nowoczesnych muzeów. Hasło rozpoznawcze: „Wyskocz z kapci!”. a Nowoczesne muzea to szansa dla...

KocieWIE i POWIE

Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej (Active Citizens for Social Enterprise), w którym bierze udział „Toskania Kociewska” to globalny, innowacyjny program British Council wspierający rozwój społeczny poprzez promowanie form lokalnej aktywności. Jego ideą jest...

Szkolenie dla LOTów

Szkolenie + warsztat z przygotowania ofert dla touroperatorów z Forum Turystyki Przyjazdowej przy POT odbędzie się w Bydgoszczy, w dniu 2 lutego 2018 r. w Hotelu Holiday Inn. Podczas III Regionalnego Forum Turystyki (Bydgoszcz, 6 kwietnia 2018), Lokalne Organizacje...