W minionym roku wykorzystaliśmy wiele okazji do zaprezentowania strategii marki Kujawy i strategii marki Pałuki (m.in. podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łojewie, współorganizowanego przez Wójta Gminy Inowrocław; podczas Forum Turystyki Wiejskiej w Rulewie organizowanego przez sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  w Urzędzie Marszałkowskim oraz Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, na posiedzeniu Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, a także, na zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku WK-P podczas Konwentu Przewodniczących Sejmików RP.

Nie ustajemy w wysiłkach by poszerzać grono sympatyków i ambasadorów Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc i lobbować na rzecz realnego wsparcia turystyki w nowej perspektywie finansowej.