Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi organizuje XV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Zarządzanie ochroną przyrody w lasach”, która odbędzie się w Tleniu w dniach 30 sierpnia – 1 września 2023 roku. Tematyka konferencji to: zarządzanie ochroną przyrody w lasach (kontekst krajowy i zagraniczny), racjonalna gospodarka zasobami leśnymi, zarządzanie przedsiębiorstwami leśnymi, ochrona przeciwpożarowa lasów oraz prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony przyrody w lasach.

Do udziału w konferencji uczelnia zaprasza pracowników naukowych oraz reprezentantów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także administrację państwową.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad współczesnymi przyrodniczo-leśnymi wyzwaniami i zagrożeniami oraz zwrócenie uwagi na problemy występujące w środowisku leśnym.
Szczegółowych informacji udziela biuro rektora (e-mail: rektorat@tuchola.pl, tel. +48 52 559 20 22).

Patronat honorowy nad konferencją objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, natomiast patronat medialny sprawują TVP3 Bydgoszcz, czasopismo Las Polski i portal Firmylesne.pl.