Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 17 marca 2022 r. uchwałę
nr 1/2022/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XX Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu
1 kwietnia 2022 r. w Przystani Bydgoszcz, ul. Tamka 2. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się
z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 29 marca 2022 r.

Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. Przypominam, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2021.

Porządek obrad – WALNE 2022

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2021

Plan finansowy K-POT na rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2022