III Regionalne Forum Turystyki (6 kwietnia, Bydgoszcz) to dla K-POT kolejny krok na drodze do realizacji celów i postanowień wynikających z I i II Regionalnego Forum Turystyki oraz warsztatowych spotkań członkowskich w Przysieku, Głęboczku i Rulewie. Mamy nadzieję, że był to dla naszej branży ważny etap na drodze do komercjalizacji, w tym – pakietyzacji produktów turystycznych. Zarówno przygotowania do Forum (warsztaty w lutym, opracowanie katalogu ofert w marcu), jak i samo wydarzenie, zostały docenione przez naszych gości – touroperaorów z Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej, którzy zadeklarowali współpracę z gestorami naszych hoteli i atrakcji.

III Regionalne Forum Turystyki było kolejnym spotkaniem branży, ale pierwszym zorganizowanym na taką skalę wydarzeniem służącym weryfikacji naszej kondycji rynkowej. Mieliśmy okazję ocenić to czy jesteśmy gotowi do rozmów handlowych, czy chcemy i potrafimy współpracować, czy właściwie odczytujemy i rozumiemy potrzeby kontrahentów. Spotkanie z touropertorami w bydgoskim Holiday Inn miało w znacznym stopniu charakter edukacyjny. Nie był to typowy workshop a raczej targi o charakterze branżowym, pozwalające wszystkim subregionom województwa zaprezentować swoją ofertę turystyczną. Ważnym elementem towarzyszącym Forum były dwie wizyty studyjne. Pierwsza (w dniu 7 kwietnia) obejmowała Toruń oraz uzdrowiska – Ciechocinek i Inowrocław. Druga (8 kwietnia) – Bory Tucholskie i dolinę Wisły z głownym akcentem na Szlak kulinarny “Niech Cię Zakole”. Goście poznali też główne atrakcje Bydgoszczy, w której odbywało się Forum, i do której powracali po wizytach studyjnych.

Kujawsko-Pomorska branża turystyczna miała podczas Forum możliwość zapoznania się z aktualnymi potrzebami rynków zagranicznych, z którymi kooperują touroperatorzy z Forum Turystyki Przyjazdowej (FTP) przy Polskiej Organizacji Turystycznej, poziomu usług i cen, jaki akceptują, rodzaju poszukiwanych atrakcji itd. Służyły temu zarówno rozmowy podczas Giełdy Produktów Turystycznych, jak i wykład Prezesa FTP, Pana Tadeusza Milika, właściciela jednego z wiodących biur przyjazdowych – “Furnel Travel”. Zwłaszcza branża spoza dużych ośrodków miejskich miała okazję wsłuchać się w cenne wskazówki i sugestie liderów rynku turystycznego. Zapewne część przedsiębiorców zechce dostosować się do oczekiwań touroperatorów, część zaś skupi się na rynku krajowym. Kontakty nawiązane z biurem K-POT i zapytania dotyczące poszczególnych atrakcji tuż po Forum świadczą o realnym zainteresowaniu touropertorów naszymi ofertami.

 

Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji III Regionalnego Forum Turystyki:

– współorganizatorowi wydarzenia – Polskiej Izbie Turystyki o. w Bydgoszczy,
– Urzędowi Marszałkowskiemu oraz Miastu Bydgoszcz – partnerom strategicznym,

a także:

– Miastu Toruń,
– Miastu Inowrocław,
– Bydgoskiemu Centrum Informacji,
– Informacji Turystycznej w Toruniu,
– Informacji Turystycznej w Ciechocinku,
– Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (gospodarzom)
oraz wszystkim Lokalnym Organizacjom Turystycznym z regionu,
– City – Hotel Bydgoszcz,
– Hotelowi Sepia Mercure Bydgoszcz,
– Holiday Inn Bydgoszcz,
– Visite Bydgoszcz,
– Lokalnej Grupie Działania Bory Tucholskie,
– Hotelowi Nicolaus w Toruniu,
– Żywemu Muzeum Piernika w Toruniu,
– Invisible House w Toruniu,
– Przedsiębiorstwu Uzdrowiskowemu Ciechocinek,
– Hotelowi Łazienki II w Ciechocinku,
– Villi Orłowo,
– oddziałowi PTTK w Inowrocławiu,
– Przedsiębiorstwu Solanki Medical SPA w Inowrocławiu,
– Hotelowi BAST w Inowrocławiu,
– Hotelowi Evita w Tleniu,
– Przedsiębiorstwu “Przystanek Tleń”,
– Winnicy przy Talerzyku,
– koordynatorowi Szlaku “Niech Cię Zakole”,
– Centrum Promocji i Reklamy “Remedia”

oraz wszystkim uczestnikom III Regionalnego Forum Turystyki.

 


List od Prezesa Forum Turystyki Przyjazdowej Tadeusza Milika:

 

Pani Beata Sawińska
Prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

oraz

Pani Agnieszka Kowalkowska
Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

Szanowne Panie,

w imieniu Forum Turystyki Przyjazdowej, oraz własnym, pragnę gorąco podziękować za merytoryczne wsparcie, gościnność oraz bardzo profesjonalnie przygotowany pobyt umożliwiający spotkania z lokalnymi dostawcami usług, jak też zwiedzanie Waszych pięknych miast, hoteli oraz atrakcji turystycznych.

Moim zdaniem takie wydarzenia, i w ten sposób organizowane – są najlepszą formą rzeczywistej i praktycznej współpracy w obszarze budowania produktów turystycznych, ich komercjalizacji oraz promocji.

Zobaczyliśmy dużo i dużo dowiedzieliśmy się o pięknej Ziemi Kujawsko-Pomorskiej. Bardzo Wam za to dziękujemy. Wszyscy uczestnicy – członkowie Forum Turystyki Przyjazdowej są zauroczeni pięknym i atrakcyjnym Regionem Kujawsko-Pomorskim, co zapewne będzie miało istotne znaczenie dla dynamicznego wzrostu przyjazdów do Waszego Regionu.

Dziękuję raz jeszcze i wierzę, że to początek naszej współpracy w obszarze tworzenia produktów turystycznych, komercjalizacji i synergii działań promocji wizerunkowej i produktowej.

Z turystycznym pozdrowieniem i wyrazami szacunku,

Tadeusz Milik
Przewodniczący
Forum Turystyki Przyjazdowej

————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG OFERT PDF