Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: „Warsztaty dziedzictwa kultury ludowej i tradycyjnej Kujaw – „Podróż do źródeł” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną.

Celem projektu jest wypracowanie oferty opartej na lokalnym dziedzictwie kultury ludowej i tradycyjnej Kujaw, skierowanej do seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Tym samym projekt nawiązuje bezpośrednio do opracowanej w 2019 roku strategii marki turystycznej Kujawy, w której spozycjonowano ten region jako centrum srebrnej (senioralnej) turystyki.

Intencją projektu „Podróż do źródeł” jest, aby osoby odwiedzające Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec Zdrój ,mogły, oprócz zabiegów rehabilitacyjnych, doświadczyć kultury ludowej i tradycyjnej Kujaw i nabyć nowe kompetencje kulturowe. Byłaby to modelowa terapia „coś dla ciała, coś dla ducha”. Natomiast dla obiektów kultury ludowej i tradycyjnej byłaby to okazja do zwiększenia zasięgu, bowiem uzdrowiska przyjmują kuracjuszy o każdej porze roku.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty w dniach 12 września (Ciechocinek) i 13 września (Brześć Kujawski).

Termin zgłoszenia na warsztaty: 08.09.2023 roku.

Formularz online:  https://kujawy2023.konfeo.com/pl/groups

Liczba miejsc jest ograniczona (30 osób).

Dla właściwego przebiegu projektu istotne jest uczestnictwo tych samych osób w całym procesie kreatywnym.

Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia na warsztatach!

 

Program:

12 września, godz. 9-15 – część analityczna

Ciechocinek – Szpital Uzdrowiskowy Nr IV “Dom Zdrojowy” ul. Leśna 3

  • Prezentacja wyników ankiet online (badania zasobów).
  • Omówienie założeń strategii marki Kujawy w zakresie tworzenia ofert dla seniorów.
  • Zdefiniowanie potrzeb dostawców i odbiorców ofert (interesariuszy projektu), analiza profilu odbiorcy.
  • Formułowanie wyzwań, które powinny podejmować oferty.
  • Stworzenie modelowego formatu oferty i wybór kluczowych zasobów.

13 września, godz. 9-15 – część kreacyjna

Brześć Kujawski –  Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” ul. Kolejowa 44  

  • Sesja inspiracji: ćwiczenia kreatywne i burza mózgów.
  • Tworzenie modelowych ofert wraz z określeniem kluczowych korzyści, jakich dostarczają odbiorcom.
  • Określenie kanałów dotarcia i dobór środków komunikacji ofert.
  • Wybór ofert do testowania i zaplanowanie testów.

Przerwy kawowe pomiędzy poszczególnymi sesjami, a o godzinie 15, po zakończeniu zajęć, obiad.