Zapraszamy Państwa do udziału w Giełdzie Produktów Turystycznych Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT” i UKW, która odbędzie się 2 czerwca 2023 roku na terenie Instytutu Geografii UKW (parking) przy Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy, w godzinach 11:15-13:00.
Zaproszenie kierujemy do podmiotów gospodarki turystycznej i okołoturystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Giełdy produktów są doskonałą okazją do spotkań z potencjalnymi klientami, nawiązania kontaktów biznesowych w celu komercjalizacji monetarnej i niemonetarnej oferowanych produktów turystycznych.
ByLOT konsekwentnie prowadzi działania integrujące branżę, a jednym ze sposobów jest organizacja Giełd Produktów Turystycznych.  Organizowana obecnie Giełda jest pierwszą z planowanych na rok 2023, Regionalna Giełda Produktów Turystycznych ByLOT, realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Bydgoszcz, odbędzie się w listopadzie 2023.
Wobec możliwości przybycia i aranżacji stoisk od godziny 9:30, przewidujemy również powitalną kawę i wzajemną prezentację wystawców przed oficjalnym otwarciem Giełdy dla odwiedzających.

Opłatę manipulacyjną prosimy uiścić po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu potwierdzenia udziału w Giełdzie.