Ministerstwo Rozwoju, w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, opracowało wytyczne, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz gości hoteli i innych obiektów hotelarskich, zminimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców; ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli i innych obiektów, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia oraz działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zawierają cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli, obiektów, pensjonatów