Trwa dwunasta edycja organizowanego przez Urząd Marszałkowski konkursu „Odkrywca 2019”. Wyróżniamy w nim tych, dzięki którym Kujawy i Pomorze stają się regionem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 23 września.

Celem konkursu jest nagrodzenie osób, zespołów osób, instytucji, stowarzyszeń, samorządów oraz przedsiębiorców przyczyniających się do budowania wizerunku marki turystycznej województwa w kraju i za granicą oraz rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej w regionie.

Wyróżnienia i nominacje przyznawane są w następujących kategoriach:

działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji:
– osoba fizyczna,
– instytucja;

przedsięwzięcie biznesowe;
wydarzenie turystyczne i promocyjne;
promocja w mediach społecznościowych:
– promocja miejsca,
– promocja oferty turystycznej.

Zgodnie z tegorocznym regulaminem kapituła konkursu przyznaje nominacje do wyróżnienia i rekomenduje wyróżnienia zarządowi województwa, który ostatecznie decyduje o wynikach konkursu.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonywane bezpośrednio przez samego kandydata, bądź też kandydaci mogą być zgłoszeni przez inny podmiot. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 23 września 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl, temat: Konkurs „ODKRYWCA 2019”.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się jesienią podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ubiegłym roku laureatem konkursu w kategorii „działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa” zostało Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, w kategorii „inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki” wyróżnienie otrzymał Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, w kategorii „wydarzenie turystyczne i promocyjne” wyróżnieniem uhonorowano Muzeum Archeologiczne w Biskupinie za XXIV Festyn Archeologiczny „ArcheoMarket. Od wymiany po stragany”.

Wśród nagrodzonych w poprzednich latach są także między innymi:

Powiat świecki za „działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa”,
Muzeum Ziemi Pałuckiej za „Wenecką noc z parowozami”,
Miasto Toruń za Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki,
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna za „Inaugurację z naszych Konstelacjach. Megaweekend w regionie”,
Gmina Koronowo za organizację Jarmarku Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem,
Miasto Grudziądz za projekt „Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Rudniku”,
powiat nakielski za projekt „Przystań Powiat Nakielski”,
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu za organizację „Blues na Świecie Festival”,

Więcej informacji na temat konkursu „Odkrywca 2019” na stronie: www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl

Departament Sportu i Turystyki

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

3 września 2019 r.

Jedym z ubiegłorocznych laureatów konkursu jest Olenderski Park Etnograficzny w Wiekiej Nieszawce, fot. Szymon Zdzieblo www.tarantoga.pl