,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” realizuje projekt  pn. ,, Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich”

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.  Operacja jest realizowana w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ,,Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” .

Na projekt składają się trzy główne moduły:

– 3 wizyty studyjne pod hasłem Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej w gospodarstwach turystycznych/agroturystycznych na terenie trzech województw

– konferencja Turystyka 2021 – trendy w turystyce wiejskiej”

– podręcznik dobrych praktyk ,,Agroturystyka. Od pomysłu do polubienia”.

Działanie te skierowane są do osób pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele obiektów i osoby zatrudnione) oraz osoby zamierzające rozpocząć pracę w ww. sektorze, przedstawicieli samorządów, Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz branży turystycznej.

Efektem naszych działań będzie poprawa atrakcyjności turystycznej województw, które będą kojarzone z wysoką jakością oraz przystępnością usług turystycznych na obszarach wiejskich. Przyczyni się to również do upowszechnienia wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu obszarów wiejskich oraz zainteresowania mieszkańców możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zostanie wydana publikacja dotycząca najlepszych praktyk stanowiących przedstawienie profesjonalnych i kompleksowych ofert turystycznych związanych z biznesem turystycznym i agroturystycznym.

Wartość dofinansowania operacji : 106 406,46 zł  

Odwiedź portal KSOW –http://ksow.pl  i zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich