Omówimy obecny stan turystyki w województwie kujawsko- pomorskim, a następnie weźmiemy udział w warsztatach tematycznych:
– promocja markowych produktów turystycznych,
– szlaki kulturowe,
– trasy rowerowe.

W drugiej połowie marca spotkamy się na podsumowaniu dyskusji i warsztatów, by współnie zatwierdzić wnioski, które będą stanowiły wkład turystyki do strategii województwa.

Panele poprowadzą:
dr Mariusz Barczak, dr Robert Brudnicki, Jacek Zdrojewski