„Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich” to tytuł a zarazem cel projektu, który zrealizowany zostanie dla branży turystycznej na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Z bezpłatnych warsztatów i konferencji skorzystać będą mogli pracownicy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej.

To już kolejny ogólnopolski projekt szkoleniowy zainicjowany przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Tytuł operacji: Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Partner KSOW: Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalna Organizacją Turystyczną.

Termin realizacji: 01.07.2022­-­31.10.2023 r.

Celem operacji jest podniesienie jakości świadczonych usług przez podmioty branży turystycznej na obszarach wiejskich oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorczości wiejskiej jako warunek konieczny dla modernizacji i rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.

Formy realizacji operacji:

W ramach operacji zaplanowano:

  • osiem jednodniowych warsztatów tematycznych dedykowanych dla 120 osób z obszaru województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.  Planowane są dwa warsztaty w każdym województwie, po jednym w każdym roku realizacji operacji. Przyjęty program oraz zaplanowany zakres tematyczny stanowią odpowiedź zarówno na dynamiczne zmiany na rynku usług turystycznych, jak i na oczekiwania zgłaszane przez przedstawicieli branży. Zdobyta wiedza będzie sprzyjać aktywizacji biznesowej, zwiększeniu zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz przyczyni się do zmniejszenia migracji ze wsi do miast w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy. Efektem realizacji projektu będzie również wspieranie zrównoważonego rozwoju w turystyce, poprzez podnoszenie atrakcyjności i stopnia innowacyjności oferty w regionach położonych poza dominującymi obszarami recepcji turystycznej.
  • ogólnopolską jednodniową konferencję dla 120 osób, uczestników warsztatów oraz osób zainteresowanych branżą turystyczną. Konferencja zostanie przeprowadzona w formule online i będzie poświęcona tematom rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Przedstawione zostaną różne aspekty innowacyjności w prowadzeniu działalności i tworzeniu usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do osób pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właścicieli obiektów, jak i osób zatrudnionych) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w sektorze turystycznym na terenach wiejskich z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego.

Przewidywane efekty:

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie kompetencji  120 uczestników operacji, z województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, z zakresu poprawy jakości świadczonych usług turystycznych na obszarach wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości opartej o sektor turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym na obszarach wiejskich. Ponadto, dzięki udziałowi w konferencji online możliwe będzie podniesienie kompetencji związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich wśród większej grupy osób z obszaru całej Polski.

Efektem realizacji projektu będzie również wspieranie zrównoważonego rozwoju w turystyce, poprzez podnoszenie atrakcyjności i stopnia innowacyjności oferty w regionach położonych poza dominującymi obszarami recepcji turystycznej.

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest: Wielkopolska Organizacja Turystyczna