Pierwsza wizyta studyjna za nami! W dniach 7-8 października 2020 r. Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc gościły przedstawicieli partnerów projektu „Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich”. Celem wizyty było pokazanie innowacyjnych metod tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej w gospodarstwach turystycznych/agroturystycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

O tym, że mamy się czym chwalić, świadczyły zachwyty Gości z wizyty w wyjątkowych obiektach na konstelacyjnej mapie naszego województwa. To zasługa gospodarzy, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją. Uczestnicy gościli w: Ekogościńcu Pachotówko (Gzin), Agroturystyce Gzinianka (Gzin), Toskanii Kociewskiej (Bochlin), Przystanku Tleń (Tleń) i Górniczej Wiosce (Piła-Młyn). Była to doskonała okazja do podpatrzenia dobrych praktyk i wymiany doświadczeń.

To pierwszy etap projektu pn. „Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich”, realizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”, którego celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. Projekt realizowany jest w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Na projekt składają się trzy główne moduły:
– 3 wizyty studyjne pod hasłem Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej w gospodarstwach turystycznych/agroturystycznych na terenie trzech województw,
– konferencja „Turystyka 2021 – trendy w turystyce wiejskiej”,
– podręcznik dobrych praktyk ,,Agroturystyka. Od pomysłu do polubienia”.

 

Ekogościniec Pachotówko

 

 Agroturystyka Gzinianka

Toskania Kociewska

Toskania Kociewska

Przystanek Tleń

Górnicza Wioska

Górnicza Wioska

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.