Pracując nad rozwojem marki Kujawy, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zrealizowała we wrześniu i październiku projekt: „Warsztaty dziedzictwa kultury ludowej i tradycyjnej Kujaw – „Podróż do źródeł”.

W ramach projektu zrealizowane zostały dwa warsztaty w Ciechocinku i w Brześciu Kujawskim, na Kujawach będących najbardziej znanym w Polsce regionem etnograficznym województwa kujawsko-pomorskiego i trzeci warsztat konsultacyjny online.
Podczas warsztatów wypracowane zostało osiem ofert produktowych opartych na lokalnym dziedzictwie kultury ludowej i tradycyjnej, skierowanych do seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, będącymi na Kujawach dominującą kategorią turystów.

Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele instytucji kultury i samorządów z obszaru Kujaw. Stąd też chcemy serdecznie podziękować za udział w projekcie: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uzdrowisku Ciechocinek, Muzeum im. Jana Kasprowicz w Inowrocławiu, Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskiego z Bydgoszczy, Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Centrum Kultury i Historii „Wahadło” z Brześcia Kujawskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej Kujawy, a także Informacjom Turystycznym z Inowrocławia, Włocławka i Ciechocinka.