Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert. W zakresie turystyki są dwa konkursy: nr 11/2022 oraz nr 14/2022. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, która jest dostępne w generatorze Witkac.

Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2022 r. Oferty składa się jedynie za pomocą generatora ofert Witkac, nie ma potrzeby przesyłania dokumentów w formie papierowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/ zakładka Otwarte konkursy ofert 2022.

Zapraszamy do składania ofert na dofinansowanie zdań publicznych realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.