Członkowie K-POT oraz liderzy Konstelacji – współtwórcy strategii marek: Kujawy, Pałuki, Bory Tucholskie oraz Dolina Dolnej Wisły, uczestniczyli 10 stycznia w warsztatach otwierających proces wdrażania „Strategii budowy i promocji produktów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego”.

Podczas spotkania w Pałacu Ostromecko dyskutowaliśmy m.in. nad potrzebą utworzenia platformy współpracy opartej o działania K-POT i Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Sportu i Turystyki. Jej powołanie ma na celu włączenie szerokiego grona liderów i interesariuszy w proces zarządzania turystyką, a w efekcie – maksymalne wykorzystanie potencjału turystycznego województwa. W 2023 roku szczególną uwagę poświęcimy jakości naszych produktów, ich zdolności do konkurowania, skutecznej komunikacji i dystrybucji. Istotnym elementem programu była prezentacja harmonogramu działań Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Departamentu Sportu i Turystyki na rok 2023. Moderatorem spotkania był Hubert Gonera z Agencji Landbrand.

 

Harmonogram działań 2023 r. K-POT – DSiT