Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na Konferencję Branżową pt. „Nowoczesne technologie w turystyce – Szkolenie kadr pedagogicznych – Organizacja wycieczek szkolnych”, w formule hybrydowej, w dniach 25 – 27 września. Celem konferencji jest analiza potrzeb technologicznych rynku turystycznego oraz prezentacja nowoczesnych rozwiązań i ich zastosowań pozwalających na wzmacnianie konkurencyjności oferty turystycznej. W ramach konferencji zostanie przeprowadzone szkolenie dla kadry pedagogicznej na innowacyjnym programie edukacyjnym „Edutraveler”.
K-POT jest patronem branżowym wydarzenia.

Link do rejestracji

Kontakt:
dr Mariusz Barczak
Dean for Strategic Analysis
Director of Institute of Economics and Management

WSG University
Poland, 85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
tel. +48 52 567 07 72; www.wsg.byd.pl