Niech nie zabraknie nam Nadziei –
Ona jest światłem Zmartwychwstania!
Niweczy śmierci plan odwieczny,
wiodąc do źródeł pojednania…

Z wielkanocnymi życzeniami:

Zarząd i Biuro
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej