Przy tej okazji przypominamy miejsca Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim:

• Biskupin
– Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
• Gąsawa i Marcinkowo Górne
– obelisk i pomnik upamiętniające miejsce zjazdu książąt dzielnicowych i zamach na Leszku Białym
• Wenecja
– ruiny zamku
• Żnin
– Muzeum Ziemi Pałuckiej (Baszta) z trasą miejską
• Mogilno
– kościół św. Jana Apostoła z pobenedyktyńskim zespołem klasztornym
• Strzelno
– kościół św. Prokopa,
– kościół Świętej Trójcy
• Pakość
– kościół pw. św. Bonawentury – dawny zamek z czasów panowania Kazimierza Wielkiego
• Inowrocław
– Bazylika Mniejsza pw. Imienia NMP
– kościół farny pw. św. Mikołaja
• Kruszwica
– „Mysia Wieża”
– kolegiata pw. śś. Ap. Piotra i Pawła
• Radziejów
– kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
– kościół oo. franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
• Płowce
– pomnik upamiętniający pole bitwy polsko-krzyżackiej z 1331 r.
• Brześć Kujawski
– kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika
• Włocławek
– Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP
– Muzeum Historii Włocławka (Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)
• Kowal
– pomnik Kazimierza Wielkiego

II. Aspirujące
• Gniewkowo
– kościół pw. św. Mikołaja i św. Konstancji
– pomnik księcia Władysława Białego
• Brześć Kujawski
– podominikański Kościół klasztorny pw. Michała Archanioła
• Kościelec
– kościół pw. św. Małgorzaty

III. Uzupełniające obiekty główne
• Inowrocław
– pozostałości gotyckich murów obronnych – ul. Kilińskiego
– makieta klasztoru franciszkanów
• Brześć Kujawski
– mury miejskie
– pomnik Władysława Łokietka