Nagrody Marszałka rozdane! W kategorii Promocja Województwa nagrody otrzymały powiaty członkowskie K-POT: żniński – za budowanie silnej marki turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc (nagrodę odebrał Starosta Żniński Pan Zbigniew Jaszczuk) oraz świecki – za aktywne i skuteczne działania w kierunku promocji turystycznej terenów powiatu (nagrodę odebrała Pani Sekretarz Powiatu Iwona Karolewska). W kategorii Innowacyjne Metody Stosowane w Zakresie Rozwoju i Promocji Miast i Obszarów Wiejskich wyróżnienie otrzymał Szlak krajoznawczo-kulinarny „Niech Cię Zakole” – za promowanie potencjału przyrodniczego, kulturowego oraz kulinarnego obszarów wiejskich wzdłuż Wisły i leżących nad Wisłą miejscowości (nagrodę odebrał twórca i koordynator Szlaku Pan Piotr Lenart).

 

Fot. Mikolaj Kuras / Urzad Marszalkowski

Fot. Wojtek Szabelski / szabelski.com

Fot. Mikolaj Kuras / Urzad Marszalkowski

Fot. Mikolaj Kuras / Urzad Marszalkowski