Polska Organizacja Turystyczna zainaugurowała XIII KONKURS Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce.

Każda edycja Konkursu cieszy się dużym zainteresowaniem i jest szansą na podnoszenie jakości standardów i infrastruktury obsługi turystów w centrach Informacji Turystycznej na terenie całego kraju.

Termin przyjmowania zgłoszeń drogą online: do 30 czerwca 2019 r.

Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi jesienią br., jednak najpóźniej 31.10.2019 r. w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin są dostępne na stronie internetowej https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/konkursy/najlepsze-centrum-informacji-turystycznej

Koordynatorem KONKURSU Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce jest Pani Liliana Topolnicka-Waszczuk liliana.waszczuk@pot.gov.pl