Katedra Gospodarki Turystycznej WSG zaprasza na Konferencję Branżową – Turystyka Miejska i Nowoczesne Technologie. Szanse i kierunki rozwoju turystyki w regionie.

Podstawowym celem konferencji jest prezentacja rozwiązań technologicznych i ich zastosowań pozwalających na wzmacnianie konkurencyjności oferty turystycznej. Wydarzenie ma również ważny wymiar promocyjno-informacyjny dla regionu bowiem zamierzeniem organizatorów jest także zaprezentowanie wybranych, nowych pomysłów i projektów turystycznych realizowanych w Bydgoszczy.

 

PROGRAM:

10:30-12:00
Urząd Miasta Bydgoszczy – spotkanie gości z Władzami Miasta (na zaproszenia)

12:00-13:40    PANEL 1 –  TURYSTYKA MIEJSKA

 • PROBLEMY I NADZIEJE TURYSTYKI W OKRESIE KRYZSU
  – PAWEŁ NIEWIADOMSKI (Polska Izba Turystyki)
 • TURYSTYKA KULTURALNA W BYDGOSZCZY
  – MAREK MACIEJEWSKI (Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)
 • SZLAK PIWNY W BYDGOSZCZY
  – DARIA KIERASZEWICZ (Muzeum Mydła i Historii Brudu)
 • RUCH TURYSTYCZNY W BYDGOSZCZY W 2019 r.
  – LESZEK WOŹNIAK (Bydgoskie Centrum Informacji)
 • BEZPIECZEŃSTWO W TURYSTYCE W OKRESIE PANDEMII
  – HANNA ZAWISTOWSKA (Szkoła Główna Handlowa, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Turystyka)

 

14:00-15:40    PANEL II – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W TURYSTYCE

 • CYFRYZACJA, KTÓRA ZMIENI NASZE ŻYCIE, BIZNES I FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA. JAK NIE ZOSTAĆ W TYLE?
  – MICHAŁ KANOWNIK (Izba Gospodarcza Cyfrowa Polska)
 • AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY B2B W TURYSTYCE
  – BLANKA RETMAŃSKA (Idea Profit)
 • EYE-TRACKING W TURYSTYCE
  – MARIUSZ BARCZAK (Wyższa Szkoła Gospodarki)
 • ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHONOLOGII W TURYSTYCE
  – SŁAWOMIR CZARNECKI (Młyny Rothera)
 • DIGITALIZACJA PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ
  – JACEK GOSPODARCZYK, ROBERT BRUDNICKI (Wyższa Szkoła Gospodarki, Edutraveler.pl)

 

16:00-17:00    PODSUMOWANIE

 

ZGŁOŚ SIĘ

Miejsce konferencji: platforma MS TEAMS

Kontakt:
Katedra Gospodarki Turystycznej WSG
e-mail: kgt@byd.pl, tel. 52 567 00 83