Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej to cykliczne wydarzenie w naszym regionie, skierowane do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, restauratorów, animatorów życia na wsi, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Tegoroczne, 9. Forum gościło w bydgoskim City Hotel**** , w dniach 19-21 września. Przebiegało pod hasłem „Region na talerzu”.

Chcąc przybliżyć uczestnikom Forum tematykę turystyki kulinarnej, organizatorzy – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (lider projektu), Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI (partnerzy projektu) zaplanowali wykłady, warsztaty oraz pięć wizyt studyjnych. Celem Forum było zachęcenie do poznawania dziedzictwa i odkrywania nowych smaków, poznania trendów i ciekawych propozycji turystycznych przeżyć kulinarnych. Spotkanie było także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i kreowania nowych pomysłów.

Podczas wydarzenia przedstawiono zgromadzonym efekty, wypracowanych w ostatnich latach w gronie K-POT, założeń strategii komunikacji marek: Kujawy (2019 r.), Pałuki (2020 r.), Bory Tucholskie (2021 r.) oraz Dolina Dolnej Wisły (2022 r.), a także zaprezentowano założenia i rozwój corocznej kampanii K-POT – „Paszport Turystyczny”, odgrywającej szczególną rolę w komunikowaniu marki „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc”. Prezentacji dokonali pracownicy biura K-POT.

Nieodłącznym elementem każdego Forum Turystyki Wiejskiej jest konkurs „AGRO-wczasy”, którego celem jest prezentacja dobrych praktyk z zakresu prowadzenia działalności w ramach turystyki wiejskiej. Mając na uwadze zmieniające się trendy turystyczne, w tym roku do konkursu zgłaszać można było nie tylko obiekty, ale też usługi świadczone w ramach turystyki wiejskiej. 19 września, podczas pierwszego dnia Forum poznaliśmy laureatów konkursu w trzech kategoriach: AGRO-pobyty, AGRO-atrakcje i AGRO-kuchnia.