18 listopada, w Bydgoszczy odbyła się „Giełda produktów turystycznych”. Organizatorami wydarzenia były Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Wydział Nauk Geograficznych UKW oraz Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna (BYLOT), partnerem – Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.

Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń z zakresu rozwoju turystyki – nie tylko dla środowisk naukowych i podmiotów z branży turystycznej, ale także lokalnych społeczności zaangażowanych w promocję regionu. Poza prezentacją poszczególnych wystawców, przygotowano także część merytoryczną. Jednym z wykładów był Marketing w turystyce regionalnej i lokalnej na przykładzie K-POT, prezentowany przez dyrektor biura K-POT – Agnieszkę Kowalkowską.

W wydarzeniu udział wzięły podmioty gospodarki turystycznej w województwie kujawsko-pomorskim oraz studenci UKW i uczniowie szkół prowadzących klasy o profilu turystycznym.