Turystyka dostarcza wielu pretekstów nie tylko do promocji miejsc wśród turystów, ale też wśród mieszkańców. Świadczy o tym m.in. ogromna popularność „Paszportu Turystycznego”, który każdego roku obejmuje coraz więcej zakątków województwa. Ten niewielki wakacyjny przewodnik pomaga odkrywać mało znane miejsca i ich ciekawe dziedzictwo.W programie konferencji znalazły się m.in. interesujące wykłady: „Regionalizm i patriotyzm w małych ojczyznach w 100-letniej historii Polski”, wygłoszony przez dra Marka Chamota z WSG; Pamięć i tożsamość „Jaki znak twój” – dra Marka Sassa oraz występy. Mali Borowiacy z przedszkola w Śliwicach przekonali wszystkich o swojej szczerej i pełnej dumy relacji ze swoim miejscem na ziemi.
Na zakończenie Konferencji K-POT ogłosiła II edycję konkursu „Ambasadorzy małych ojczyzn”, zapraszając do udziału, za pośrednictwem dyrektorów i nauczycieli, dzieci oraz młodzież. Kategorie konkursu to: praca plastyczna (klasy1-4); praca wydawnicza (klasy 4-7) ulotka/plakat/folder; praca z zakresu sztuk wizualnych (klasy 4-7) film/spot reklamowy/happening/mural/zdjęcia-wystawa fotograficzna/animacja.
W przerwie konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wystawcami – gestorami atrakcji z województwa, adresowanymi m.in. do szkół.