Warsztaty są dobrą okazją by zebrać opinie różnych środowisk i osób, nt. roli i znaczenia marki Kujaw – jednej z autonomicznych marek współtworzących Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc.