Pomysł i perfekcyjna, jak wynikało z jednoznacznej oceny uczestników, realizacja projektu, są zasługą naszych Kolegów z „Inicjatywy dla Konstelacji” – Prezes LGD Bory Tucholskie Magdaleny Kurpinowicz, Karola Gutsze ze Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Michała Bucholza.
Prezentacje przygotowane przez: Bogdana Zielińskiego, Wiesławę Alichniewicz, Hannę Szulwic i Elżbietę Pałaszyńską, ukazały działania projektowe z perspektywy uczestników projektu.
Kierunki i możliwości przyszłych działań naszkicowano podczas dyskusji. Padły w niej zapewnienia o rozpowszechnianiu dobrej praktyki przez ROPS, deklaracje promocji tras „senioralnych” przez K-POT, podpowiedzi dotyczące sposobów na komercjalizację i dystrybucję oferty. Mamy nadzieję, że zaowocuje to kolejnymi działaniami. Ostatnim punktem programu była degustacja lokalnych specjałów, dająca pretekst do, nie mniej istotnych, kuluarowych rozmów o turystyce.
„Bory Tucholskie dla Seniora” to projekt, w którym seniorzy przygotowali i przetestowali specjalna ofertę turystyczną dla osób z tej samej grupy wiekowej. Najpierw 20 osób w wieku 60+ ukończyło profesjonalny kurs przewodnicki – przez trzy miesiące – dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzili wykładowcy rekomendowani przez biuro turystyczne Visite z Bydgoszczy.  Zajęcia odbywały się zazwyczaj w gościnnych pomieszczeniach Muzeum Borów Tucholskich, co doskonale wpływało na atmosferę. Ich uzupełnieniem było sześć wyjazdów studyjnych zorientowanych na praktyczne aspekty pracy przewodnika. Ukoronowaniem kursu był egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności przyszłych przewodników.
Seniorzy przygotowali pięć tras po Borach Tucholskich odpowiednich dla swojej grupy wiekowej, także dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Trasy te były testowane przez 150 osób w wieku 60+: z terenu Powiatu Tucholskiego, z Bydgoszczy i Koronowa.
Projekt „Bory Tucholskie dla Seniora” został zrealizowany dzięki współfinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).

W konferencji uczestniczyli m.in.: Wicestarosta Tucholski Zenona Poturalski, Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska Maria Dombrowicz, Naczelnik Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Marcin Habel, Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Kowalkowska, dr Renata Jaroszewska-Brudnicka z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, dr Joanna Kosmaczewska z Wyższej Szkoły Gospodarki, przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu, reprezentanci organizacji zrzeszających środowiska seniorów. Pokazuje to, że zarówno temat, jak i nowatorskie, interdyscyplinarne rozwiązania zastosowane w projekcie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Prezentacja podsumowująca projekt