Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce to dokument przygotowany przez Departament Turystyki w byłym już Ministerstwie Sportu i Turystyki. W ostatnim czasie jest on szeroko dyskutowany w naszym środowisku. Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, w której gestii znalazła się turystyka, zapowiada dalsze rozmowy z branżą na temat planowanych zmian w Systemie Promocji Turystycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania.

Biała Księga Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce – dokument konsultacyjny