Polska Organizacja Turystyczna przy wsparciu zespołu eksperckiego zwraca się z uprzejmą prośbą o udział członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w badaniu ankietowym, które zdiagnozuje oczekiwane kierunki ewolucji w działaniach Regionalnych Organizacji Turystycznych.

System zarządzania turystyką w Polsce w układzie POT – ROT – LOT ma już 22 lata, a od kilku lat trwa ożywiona dyskusja, na różnych szczeblach, na temat kierunków zmian w tym systemie.

Polska Organizacja Turystyczna zakłada, iż uzyskane wyniki badań przyczynią się do wypracowania określonych zaleceń w zakresie kierunków perspektywicznych i oczekiwanych przekształceń w systemie działania Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz pełnionych przez organizacje ról z perspektywy ich członków zwyczajnych.

Link do ankiety: https://forms.gle/wa9nf4PqSuZuDFTw6

Termin nadesłania ankiet: 15 wrześni br.