Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 29 stycznia 2018 r. uchwałę nr 3/2018/Z, zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XVI Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio na pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

W załączeniu – proponowany porządek obrad.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36 do dnia 16 marca 2018 r.

Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich. ]

Przypominamy, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2017.