Kolejny raz wybrzmiała idea przewodnia Roku Rzeki Wisły:

„Wisła płynie przez wszystkie polskie serca, jest symbolem naszej polskości i tożsamości. Jej los dotyczy nas wszystkich.  Rok Rzeki Wisły chcemy traktować jako ogólnonarodowe święto, którego podstawowym celem ma być konsensus wokół rozmowy o zrównoważonym rozwoju  rzeki. Pragniemy, aby było to święto wszystkich, którym sprawy wiślane są bliskie – zarówno wiślanych wodniaków, którzy starają się z pietyzmem odtwarzać tradycyjne łodzie i flis rzeczny, miłośników przyrody wiślanej, którzy dbają o zachowanie w możliwie naturalnym stanie siedlisk roślin i zwierząt,  a także żeglugowców, którzy chcieliby choćby częściowego przywrócenia roli Wisły jako ekonomicznego i ekologicznego szlaku transportowego, szlaku turystycznego.”

O Inicjatywie Roku Rzeki Wisły opowiedział Marcin Karasiński z Kujawsko – Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej. Dr Witold Lenart  z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił „Pomysły dla Wisły”, które przez lata „zmieniały lub miały zmienić jej bieg”. Krajobrazy Doliny Dolnej Wisły zaprezentowali dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka oraz dr Tomasz Karasiewicz z UMK w Toruniu. Dr Jarosław Pająkowski, Dyrektor ZPKChiN oraz dr Roman Dysarz, emerytowany Wojewódzki Konserwator Przyrody przedstawili obszary chronione Doliny Dolnej Wisły.

Rok Rzeki Wisły był w powiecie świeckim pretekstem do organizacji wielu ciekawych wydarzeń. O tym co zrobiono dla tego odcinka rzeki opowiedzieli Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu Świeckiego oraz Jakub Stelągowski – Kierownik Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.

Nie mogło zabraknąć wyprawy nad Wisłę, gdzie odbył się „Gruczeński impuls kulinarny”. Wieczór oraz dyskusję o naszym nadwiślańskim dziedzictwie i związanej z tym odpowiedzialności zakończyły tuż po zachodzie słońca Wiślane Wici na grodzisku „Talerzyk” w Topolnie…