Szkolenie + warsztat z przygotowania ofert dla touroperatorów z Forum Turystyki Przyjazdowej przy POT odbędzie się w Bydgoszczy, w dniu 2 lutego 2018 r. w Hotelu Holiday Inn.

Podczas III Regionalnego Forum Turystyki (Bydgoszcz, 6 kwietnia 2018), Lokalne Organizacje Turystyczne będą gospodarzami/koordynatorami stanowisk regionalnych. Oznacza to, że LOTy zapraszają lokalnych przedsiębiorców do:
– udziału w szkoleniu z tworzenia oferty (2 lutego),
– zgłaszania ofert, która znajdą się w katalogu dla touroperatorów (do 2 marca),
– rozmów handlowych w dniu Forum (6 kwietnia).

LOTy dokonują wyboru przedstawicieli na szkolenie, a następnie selekcji ofert ze swojego obszaru.

Szkolenie w dniu 2 lutego, na zaproszenie Pana Jerzego Matuszaka, Prezesa Polskiej Izby Turystyki oddział w Bydgoszczy, poprowadzi Pani Karolina Gnusowska – Weiss z poznańskiego biura WEISS – TRAVEL (specjalizująca się w rynku niemieckim i austriackim).

Serdecznie zapraszamy za pośrednictwem Lokalnych Organizacji Turystycznych z woj. Kujawsko-Pomorskiego.