Zmiany zachodzące w turystyce nie dzieją się same. Są zasługą wielu kreatywnych i zaangażowanych w rozwój swoich miejscowości i regionów ludzi. Z pewnością będzie im miło znaleźć się w gronie nominowanych, a tym bardziej laureatów tegorocznego konkursu “Odkrywcy” organizowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Do 20 lipca można nadsyłać zgłoszenia kandydatów.

W dziesiątej edycji organizowanego przez Urząd Marszałkowski konkursu „ODKRYWCA” zostaną wyróżnione osoby dzięki którym Kujawy i Pomorze stają się coraz bardziej atrakcyjne turystycznie.

Zgodnie z tegorocznym regulaminem kapituła konkursu przyznaje po trzy nominacje do wyróżnienia w każdej kategorii i podkategorii i rekomenduje wyróżnienia Zarządowi Województwa. Ostatecznie o wynikach konkursu decyduje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonywane bezpośrednio przez samego kandydata, bądź też kandydaci mogą być zgłoszeni przez inny podmiot. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 20 lipca 2017 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu  i Turystyki, Plac Teatralny 2, 87 – 100 Toruń, z dopiskiem „Konkurs – ODKRYWCA 2017”.

W związku z dziesiątą edycją konkursu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna dodatkowo wyróżnienia specjalne: „SUPER ODKRYWCA”.

„SUPER ODKRYWCA” zostanie wyłoniony spośród wszystkich, którzy otrzymali wyróżnienia w konkursie ODKRYWCA w przestrzeni lat od 2008 r. do 2016 r. oraz od momentu przyznania wyróżnienia do chwili obecnej nieprzerwanie działają w obszarze turystyki kreując markę województwa.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się jesienią podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl/

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.