W dniu 24 stycznia podczas Walnego Zebrania Wyborczego ukonstytuowały się nowe władze Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Prezesem na kolejną kadencję pozostał Jan Karol Słowiński.

Pełen skład Zarządu kadencji 2019-2023:

Jan Karol Słowiński Prezesem Zarządu
Mikołaj Joachimowski i Jerzy Matuszak objęli stanowiska Wiceprezesów Zarządu

Michał Walczak został Sekretarzem
Piotr Weckwerth został Skarbnikiem,

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Elżbieta Kwiatkowska
– Przewodnicząca
Jerzy Tomkiewicz i Piotr Mizerski – członkowie.

Gratulując wybranym osobom, życzymy udanej współpracy, dalszego rozwoju Organizacji i realizacji stawianych jej celów.