Z przyjemnością prezentujemy również pozostałych kandydatów do Certyfikatu POT:
Miasteczko westernowe Silverado City
Łabiszyńskie Spotkania z Historią
Inscenizacja Epizodu Wojennego w Annowie
Święto Toruńskiego Piernika
Średniowieczny zespół miejski Torunia
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Historii Torunia
Szlak „Toruń – forty toruńskie -Toruń”Celem przyznawania Certyfikatu POT jest wyróżnienie na mapie Polski najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych.

Koordynatorem etapu regionalnego jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.
Certyfikaty POT przyznawane są produktom funkcjonującym na rynku nie krócej niż dwa lata. Złoty Certyfikat POT może uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w ubiegłych latach Certyfikat POT, a jego zakres został rozszerzony o nowe atrakcje, oferty turystyczne. Złoty Certyfikat POT może być przyznany produktowi nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty otrzymania Certyfikatu POT.