W Światowym Dniu Turystyki
wszystkim, którzy swoją pracą zmieniają nasz region w miejsce gościnne, urocze i piękne,
życzymy niegasnącego entuzjazmu, wytrwałości i spełnienia!
 xxxx
Zarząd i Biuro Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej
xxxxxxx
xxxxx